• Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej 

  Specjalność - Survival

   

   

  Kurs przygotowuje i uprawnia absolwentów do prowadzenia zajęć w klubach rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach oraz w ramach lekcji wychowania fizycznego.

  Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora rekreacji ruchowej wg zatwierdzonego wzoru.

   

   

  MIEJSCE: Łomża i okolice

   

   

   

   

  PROGRAM KURSU:

  Część teoretyczna

  TEMAT

  Il. godzin

  Teoria rekreacji. Humanistyczne podstawy rekreacji ruchowej i sportu powszechnego.

  4 godz.

  Organizacja i marketing imprez sportowych i rekreacyjnych.

  4 godz.

  Anatomiczno-fizjologiczne podstawy ćwiczeń fizycznych w rekreacji i sporcie powszechnym.

  6 godz.

  Podstawy psychologii w rekreacji ruchowej i sporcie powszechnym.

  4 godz.

  Turystyka i Terenowe ćwiczenia rekreacyjne.

  6 godz.

  Prawo w sporcie i rekreacji ruchowej.

  4 godz.

  Podstawy socjologii w rekreacji ruchowej i sporcie powszechnym.

  4 godz.

  Podstawy pedagogiki w rekreacji ruchowej i sporcie powszechnym.

  4 godz.

  Egzamin – teoria rekreacji.

  4 godz.

  Pojęcie surwiwalu, historia, podziały, przykłady zastosowania. Rekreacja a surwiwal.

  6 godz.

  Metodyka prowadzenia zajęć z surwiwalu, zasady nauczania.

  3 godz.

  Formy organizacji zajęć, środki dydaktyczne.

  3 godz.

  Sprzęt, wyposażenie, ubiór w surwiwalu.

  4 godz.

  Psychologia i fizjologia surwiwalu.

  5 godz.

  Instruktor surwiwalu – sylwetka.

  4 godz.

  Filozofia surwiwalu.

  3 godz.

  Prawo a surwiwal.

  3 godz.

  BHP w surwiwalu, ekologia.

  2 godz.

  Pierwsza pomoc przed medyczna.

  4 godz.

  Pierwsza pomoc - podstawowe zabiegi resuscytacyjne.

  3 godz.

  Rozpoznawanie dzikich roślin jadalnych, ziołolecznictwo.

  4 godz.

  Organizacja wyprawy, przygotowanie zajęć.

  4 godz.

  Terenoznawstwo – mapa i busola, azymuty, szkice wędrówki „z marszu”, naturalne określania stron świata, GPS.

  5 godz.

  Sprzęt – wymiar praktyczny, meteorologia w terenie.

  4 godz.

  Egzamin – teoria surwiwalu.

  4 godz.

   

  Część praktyczna

  TEMAT

  Il. godz.

  Nawigacja w terenie. Terenoznawstwo.

  6 godz.

  Leśna Kuchnia.

  6 godz.

  Maskowanie.

  2 godz.

  Woda – pozyskiwanie wody, transport, uzdatnianie.

  3 godz.

  Sygnalizacja – przekazywania wiadomości na odległość, zasady wzywania pierwszej pomocy.

  2 godz.

  Obrona przed napaścią, samoobrona, zajęcia kondycyjne.

  5 godz.

  Sporządzanie prowizorycznych narzędzi.

  6 godz.

  Ogień – dobór terenu, sposoby rozniecania ognia, rodzaje ognisk, bezpieczeństwo.

  4 godz.

  Strzelectwo.

  2 godz.

  Biwakowanie –  zasady budowy schronień z wykorzystaniem zarówno posiadanego sprzętu jak i naturalnego terenu.

  6 godz.

  Najczęstsze wypadki w terenie i sposoby udzielania pomocy.Apteczka pierwszej pomocy – wyposażenie.

  3 godz.

  Surwiwal miejski – postępowanie w przypadku katastrof cywilizacyjnych i klęsk żywiołowych.

  3 godz.

  Poruszanie się w terenie, pokonywanie przeszkód.

  6 godz.

  Surwiwal na wodzie.

  4 godz.

  Rozpoznawanie dzikich roślin jadalnych.

  4 godz.

  Meteorologia w praktyce.

  2 godz.

  Zastosowanie lin w surwiwalu, podstawowe węzły i techniki linowe.

  6 godz.

  Łucznictwo.

  2 godz.

  Surwiwal górski i zimowy.

  4 godz.

  Egzamin – praktyka.

  4 godz.

   

  Wymagania:

   

  - wykształcenie minimum średnie;

  -brak przeciwskazań lekarskich;

  -ubiór i wyposażenie survivalowe;
  - ubezpieczenie NNW;
  - posiadanie karimaty i śpiwora;
  - prowiant na czas trwania zajęć;

   

  Zapewniamy:


  - sprzęt niezbędny do zajęć;
  - certyfikat ukończenia kursu oraz legitymację Instruktora Rekreacji ruchowej Specjalność Survival;
  - zakwaterowanie w warunkach turystycznych;
  - miejsce do przygotowywania i spożywania posiłków;

   

  Akty prawne m.in.:

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

   

  USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r.

  o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.

   

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

   

   

  CENA: 1299 zł

   

   

  SZCZEGÓŁOWE INFO I ZGŁOSZENIA: Mirosław Walczyk

                                      tel. 604 281 036

                                          biuro@komaro.pl