• Śladami Łosia

  Założenia ogólne

  Termin: do ustalenia z zamawiającym

  Miejsce: Biebrzański Park Narodowy

  Ilość osób: 40

  Cel: poznanie piękna Biebrzańskiego Parku Narodowego

   

  Biebrzański Park Narodowy ma powierzchnię 59223 ha i jest największym parkiem narodowym w Polsce. Znajdują się tu rozległe i prawie niezmienione dolinowe torfowiska z unikalną różnorodnością gatunków roślin, ptaków i innych zwierząt oraz naturalnych ekosystemów. Dolina Biebrzy jest bardzo ważnym miejscem gniazdowania, żerowania i odpoczynku dla ptactwa wodno-błotnego, dlatego też w roku 1995 została wpisana na listę siedlisk konwencji RAMSARowskiej tj. obszarów mokradłowych o międzynarodowym znaczeniu, zwłaszcza jako środowiska życia ptactwa wodno-błotnego.

  Podrepczemy na wieżę widokową na Barwiku, gdzie o każdej porze roku spotkamy ślady obecności łosia, wilka, dzika... a może nawet zobaczymy samych mieszkańców grądzika. Następnie odwiedzimy „Króla Biebrzy” samotnika i niezwykle barwną osobowość biebrzańską, poczujemy się tam jak rasowi łucznicy, zobaczymy czerwone krowy i koniki polskie. A na koniec zajrzymy w miejsce gdzie króluje rosiczka, bagno zwyczajne i borówka pijanica.

   


  6 GODZIN - OFERTA CAŁOROCZNA

   

  Ramowy program wyjazdu:

  - 9.00 - Zbiórka pod siedzibą BbPN w Osowcu
  - 9.00 - 9.30 Omówienie trasy, dopełnienie formalności, itd.
  - 9.30 Wyjazd w teren
           - Barwik - wieża widokowa
           - Z wizytą u Króla Biebrzy
           - Carska Droga
           - Doły torfowe - rosiczka
  - 15.00 Powrót do Osowca

   

  ORGAZNIZATOR ZAPEWNIA:

  • Dojazd na miejsce i powrót
  • Przewodnika po BbPN
  • Karty wstepu

   

  Dodatkowo można zamówić:

  • obuwie gumowe
  • lornetki
  • posiłek

   

   

   Ze względu na zbyt wysoki poziom wody niektóre punkty programu mogą ulec zmianie.