• Zielona szkoła

   

  ZAŁOŻENIA WSTĘPNE:

   

  TERMIN: wskazany przez zamawiającego

  CZAS TRWANIA: 3 dni (ok.2 doby)

  ZAKWATEROWANIE: domki

  ILOŚĆ UCZESTNIKÓW:  40

  CEL IMPREZY: integracja uczestników, dobra zabawa;

   

   

              Impreza rozpocznie się zbiórką uczestników w wyznaczonym miejscu, skąd zostaną przewiezieni do ośrodka. Tam nastąpi rozkwaterowanie. Kolejnym etapem będzie podział klasy na grupy i przydzielenie każdej z grup instruktora-opiekuna czuwającego nad poprawnością wykonywanych zadań Team-Building’owych oraz bezpieczeństwem. Po obiedzie odbędzie się bieg na orientację, podczas którego instruktorzy nauczą uczestników posługiwania się mapą i kompasem. Drugiego dnia odbędą się naprzemiennie zajęcia wysokościowe i kurs I-ej pomocy przedmedycznej. Dzień zakończymy ogniskiem z kiełbaskami. Trzeciego dnia po śniadaniu rozstawione zostaną stanowiska strzeleckie pneumatyczne i łucznicze ( łącznie 5 stanowisk), na których uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w trafieniu do celu.

   

   

  Ramowy program wyjazdu

   

  Dzień pierwszy

  -godz. 09.00 - przyjazd uczestników, zakwaterowanie

  -godz. 10.30 - zabawy Team-Building

  -godz. 13:00 - przerwa na obiad

  -godz. 14:30 - bieg na orientację lub gry terenowe

  -godz. 18.30 - karaoke

  -godz. 22:00 - cisza nocna

   

  Dzień drugi

  - godz. 08:30 - pobudka

  - godz. 09:00 - czas na śniadanie

  - godz. 10:30 - szkolenie z pierwszej pomocy

  - godz. 13:00 - przerwa na obiad

  - godz. 14:30 - zajęcia wysokościowe

  - godz. 18:00 - ognisko z kiełbaskami

  - godz. 22:00 - cisza nocna

   

  Dzień trzeci

  - godz. 08:30 - pobudka

  - godz. 09:00 - czas na śniadanie

  - godz. 10:00 - zajęcia strzeleckie

  - godz. 12:00 - wyjazd z ośrodka

   

   

  PROPONOWANE ZAJĘCIA:

   

  Team-Building- poniższe opisy nie są szczegółowe żeby nie zdradzać sensu zadań

  Ławeczka ślepców -  chodzenie po ławce z zawiązanymi oczami;

  Rzeka kwasu - pokonywanie terenu za  pomocą nietypowych przedmiotów;

  Zaczarowany ołówek - wspólne pisanie za pomocą 2 metrowego ołówka;

  Pajęczyna - przechodzenie przez specjalnie przygotowaną sieć;

  Latający dywan - obrócenie dywanu na drugą stronę stojąc na nim;

  Woda życia - zdobywanie wody za pomocą przyżądów alpinistycznych;

   

  Gry terenowe - uczestnicy wyjdą w teren gdzie pod opieką instruktorów rozegrają taktyczne gry terenowe (Dwie Flagi, Saperzy)

   

  Szkolenie z I-ej pomocy przedmedycznej - w programie szkolenia znajduje się: zapewnienie bezpieczeństwa poszkodowanemu, świadkom zdarzenia i osobom udzielającym pierwszej pomocy; ocena funkcji życiowych; wzywanie pomocy; uciskanie klatki piersiowej oraz wykonywanie sztucznych oddechów; użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED); postępowanie w przypadku krwotoku, złamania, zadławienia, oparzenia, drgawek, omdlenia, wypadku komunikacyjnego i najczęstszych zatruć. Szkolenie prowadzone jest przez ratownika medycznego z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie.

   

  Zajęcia sportowo-rekreacyjne:

  Zajęcia wysokościowe- między drzewami zostanie rozwieszony most linowy. Każdy uczestnik bedzie mógł wejść po drabince speleo na most i po przeprawieniu się na drugą stronę dokonać zjazdu po ukośnie zawieszonej linie (tyrolka). Wszystko odbywa się pod okiem instruktorów i w sprzęcie asekuracyjnym.

  Strzelectwo- każda osoba z grupy musi oddać po 5 strzałów z łuku i karabinka pneumatycznego. Liczy się suma punktów wszystkich członków grupy. Do dyspozycji uczestników będzie łącznie 5 stanowisk.

   

              Podsumowaniem wyjazdu może być wyłonienie i nagrodzenie grupy, która wypadła najlepiej w końcowej punktacji.

   

  ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

   

  • Transport  z Łomży na miejsce oraz powrót
  • Zakwaterowanie- ośrodek wypoczynkowy  np: „Kwadrans”/k. Miastkowa, domki 4-5 osobowe (sanitariaty na zewnątrz);
  • Zajęcia sportowo- rekreacyjne - wysokośćiówka, strzelectwo
  • szkolenie z i-ej pomocy przedmedycznej
  • Sprzęt niezbędny do wykonywania zadań;
  • Ognisko z kiełbaskami i napojami;
  • Ubezpieczenie NNW uczestników.

   

   

  Organizator zastrzega sobie prawo do  zmiany kolejności zadań, jeżeli wymagać będą tego warunki terenowe. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z zadań, których wykonywanie mogłoby narazić uczestników na niebezpieczeństwo. Każda zmiana będzie konsultowana z zamawiającym.

   

  powrót