• Impreza integracyjna

   

  CZAS TRWANIA:  ok. 7godzin

  MIEJSCE:  Nowy Młyn k/Miastkowa

  LICZBA UCZESTNIKÓW: 40 osób

  TRANSPORT: autokar z Łomży

   

   

  ZAŁOŻENIA WSTĘPNE

  Po dotarciu na miejsce grupa zostanie podzielona na mniejsze zespoły. Każdy zespół rozpocznie zabawę na innym stanowisku. Po wykonaniu zadania przez wszystkich członków zespołu, nastąpi przejście grupy na kolejny punkt  zabaw.

  W pierwszej części programu uczniowie będą wykonywać zadania integracyjne. Podczas tego bloku zajęć instruktorzy postawią przed uczestnikami zadania, do wykonania których niezbędna będzie współpraca wszystkich członków zespołu. Natomiast w drugim etapie każdy będzie mógł wziąć udział w następujących dyscyplinach:

  STANOWISKA REKREACYJNE

  • wspinaczka - dwie trasy na 8-metrowej, pneumatycznej ściance wspinaczkowej,
  • zajęcia linowe - przejście po zawieszonym nad rzeką moście linowym lub przejazd kolejką amerykańską
  • paintball - fabularyzowane gry paintballowe z użyciem karabinków strzelających kulkami z farbą,
  • wiatrówki - dwa stanowiska strzelnicze (karabinki Crossmann 2260 na Co2),
  • łuki -dwa stanowiska strzelnicze (do dyspozycji łuki sportowe a dla wymagających łuk bloczkowy),

   

  Na każdym stanowisku  nad bezpieczeństwem uczestników czuwać będą wykwalifikowani instruktorzy.

   

  ORGANIZATOR ZAPEWNIA

  • Transport z Łomży na miejsce imprezy i powrót
  • Sprzęt  atestowany do stanowisk  rekreacyjnych
  • Opiekę wykwalifikowanej kadry instruktorskiej
  • Ubezpieczenie NNW dla uczniów
  • Ognisko z kiełbaskami i napojami
  • Dobrą zabawę
  • Pamiątkowe zdjęcia z imprezy

   

   

             Organizator zastrzega sobie prawo do  zmiany kolejności zadań, jeżeli wymagać będą tego warunki terenowe. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z zadań, których wykonywanie mogłoby narazić uczestników na niebezpieczeństwo. Każda zmiana będzie konsultowana z zamawiającym.

   

  powrót