• „RAJD PRZYGODOWY”

   

   

  ZAŁOŻENIA WSTĘPNE

   

  TERMIN: wskazany przez zamawiającego

  CZAS TRWANIA: ok.7-8 godzin

  MIEJSCE: okolice Nowogrodu

  ILOŚĆ UCZETSNIKÓW: 40 osób

  CEL IMPREZY: integracja uczestników, dobra zabawa

                                                        

   

  Impreza rozpocznie się zbiórką uczestników w wyznaczonym miejscu, skąd wszyscy zostaną przewiezieni na start rajdu. Tam nastąpi podział na grupy i wyznaczenie opiekunów, z którymi uczestnicy wyruszą na trasę rajdu. Ponadto każda grupa wybierze swojego grupowego. Grupowi otrzymają pakiety startowe zawierające mapę trasy rajdu, kartę startową, busolę, długopis i pakiet medyczny. Zadaniem każdego zespołu będzie pokonanie określonej trasy wg naniesionych na mapy punktów kontrolnych i zdobycie jak największej ilości punktów.

   

  Punkt kontrolny- miejsce wyznaczone na mapie, w którym znajduje się instruktor z przygotowanym zadaniem. Zadanie uważa się za wykonane wówczas, gdy cała grupa osiągnie założony cel zadania w jak najkrótszym czasie. Instruktor objaśni zadanie i będzie czuwał nad bezpieczeństwem oraz poprawnością wykonania. Opis punktów kontrolnych znajduje się w dalszej części oferty.

   

   

  PROPONOWANE  STANOWISKA:

   

  Przeprawa pontonowa– grupa ma za zadanie pokonanie przeszkody wodnej (jeziorko) za pomocą dwuosobowego pontonu. Do dyspozycji uczestników jest lina i wiosła. Każda osoba w pontonie będzie miała kamizelkę ratunkową.

  Przeprawa linowa– między drzewami zostanie rozwieszony most linowy na wysokości około 5 metrów. Każdy osoba musi wspiąć się po drabince sznurowej na drzewo, pokonać most i zjechać po ukośnie zawieszonej linie. Każdy uczestnik ubrany jest w uprząż alpinistyczną, kask i lonże z atestowanymi przyrządami. Po uzgodnieniu z zamawiającym organizator może rozwiesić most nad rzeczką, co podniesie atrakcyjność zadania.

  Strzelnica – każda osoba z grupy musi oddać po 5 strzałów z łuku i karabinka pneumatycznego. Liczy się suma punktów wszystkich członków grupy.

  Skażenie– zadaniem grupy jest pokonanie krótkiego toru przeszkód w maskach przeciwgazowych z rannym pozorantem na noszach.

  Ścianka wspinaczkowa- zabawa zarówno dla dzieci jak i dorosłych, każdy  będzie mógł spróbować swoich sił we wspinaczce na 8 metrową ściankę. Jednocześnie mogą się wspinać 2 osoby po dwóch przeciwległych stronach ściany. Każdy wspinacz jest asekurowany przez wykwalifikowanego instruktora.

  Pole minowe– zadaniem grupy jest odnalezienie, zakopanych na dużej przestrzeni prowizorycznych min (metalowe puszki), które w przypadku nadepnięcia podają sygnał dźwiękowy lub dymny. Do dyspozycji grupa będzie miała 2 wykrywacze metali i chorągiewki do znakowania znalezionych przeszkód.

   

  Każda grupa, która ukończy rajd będzie mogła rozegrać krótki mecz paintballowy przy użyciu 50 kul na osobę.

   

  Paintball jest dyscypliną, która polega na strzelaniu kulkami z farbą z pistoletów napędzanych sprężonym powietrzem. Gracze ubrani są w kombinezony ochronne i maski osłaniające twarz. Chętni będą mogli rozegrać krótki turniej paintballowy na specjalnie ogrodzonym polu z nadmuchanymi przeszkodami lub na wyznaczonym naturalnym obszarze terenu. Więcej o paintballu tutaj.

   

  ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

   

  • transport  z Łomży na miejsce imprezy i powrót
  • atestowany sprzęt niezbędny do wykonania zadań
  • przygotowanie trasy rajdu z zadaniami
  • ognisko kończące z kiełbaskami i napojami
  • ubezpieczenie NNW uczestników i opiekunów
  • zdjęcia pamiątkowe z rajdu

   

   

             Organizator zastrzega sobie prawo do  zmiany kolejności zadań, jeżeli wymagać będą tego warunki terenowe. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z zadań, których wykonywanie mogłoby narazić uczestników na niebezpieczeństwo. Każda zmiana będzie konsultowana z zamawiającym.

   

  powrót