• Formularz zgłoszeniowy
  Obozy sportowo-rekreacyjne: Resort Niegocin - Wilkasy  Rodzaj:
  Transport:


  Obozy żeglarskie: Pojezierze Mazurskie


  Harcerski Ośrodek Wodny Ślesin  Dane uczestnika:
  Imię i nazwisko:
  Adres:
  Data urodzenia:
  Pesel:
  Telefon kontaktowy:
  (w przypadku osób niepełnoletnich numer do rodzica lub opiekuna prawnego)
  E-mail kontaktowy:


  Dane osoby zgłaszającej (w przypadku uczestników niepełnoletnich):
  Imię i nazwisko:
  Adres:
  Data urodzenia:
  Pesel:
  Telefon kontaktowy:
  E-mail kontaktowy:
  W przypadku umyślnego uszkodzenia sprzętu podczas trwania obozów dana osoba będzie zobowiązana do pokrycia kosztów jego naprawy.

  Uwagi, pytania: